Hogyan takarodj el tonális vörös foltokkal az arcodon, 3. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

hogyan takarodj el tonális vörös foltokkal az arcodon

A csipkés mutatók négy óra öt percet mutattak. A haldokló decemberi napon — a polcon álló óra teljesen sötét volt. A magas ablak üvegei egészen a padlónál kezdődtek. Azokon át lenn előtárult a Kuznyeckij Moszton az utca sietős cikázása és a házmesterek kitartó sürgölődése, akik összekaparták az imént leesett, de máris megnehezedett, sáros-barna havat a járókelők lába alól.

Innokentyij Vologyin, mindezt látva és mindebből semmit sem látva, az ablakkiszögellés peremének dőlt, és vékonyan valami hosszút fütyörészett. Ujjai hegyével egy külföldi folyóirat fényes, tarka lapjait forgatta.

hogyan takarodj el tonális vörös foltokkal az arcodon

De nem figyelte, mi van benne. A magas, keskeny Vologyin másodosztályú államtanácsos — ami a diplomáciai ranglétrán alezredesnek felelt meg, nem egyenruhát, hanem csíkos szövetből varrt öltönyt viselt, és inkább vagyonos fiatal naplopónak, mint a külügyminisztérium felelős tisztviselőjének látszott.

3. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

Ideje lett volna vagy felgyújtani a villanylámpát a dolgozószobában — de nem gyújtotta fel, vagy hazahajtani, de nem mozdult. Ha elmúlt négy óra, az a hivatali napnak — de csak a kisebb, a nappali részének — a végét jelentette. Most mindenki hazaindul, hogy megebédeljen, aludjék egyet, este tízkor megint újra fény gyúl ki negyvenöt szövetségi és húsz köztársasági minisztérium ezer meg ezer ablakában.

  1. Но -- бесцельно .
  2. Все эти способы выражения красоты издревле существовали в Диаспаре, а на протяжении веков к ним прибавились еще и новые.

Egyetlenegy ember várfalak tucatja mögött sem tud aludni éjjelente hozzászoktatta hát az egész hivatali Hogyan takarodj el tonális vörös foltokkal az arcodon, hogy vele virrasszon hajnali háromig, sőt négyig is.

Mind a hattucatnyi miniszter, ismerve a pikkelysömör kezelésének ideje a kórházban uralkodó éjjeli rossz szokásait, mint az iskolás fiú, ébren várja a hívást. Hogy ne álmosodjanak el, behívják helyetteseiket, a helyettesek berángatják az irodafőnököt, a felvilágosítással szolgálók kis létrákon sorra mászkálják a kartotékokat, az ügykezelők ide-oda rohannak a folyosókon, a gyorsírónők eleltörik a ceruzájuk hegyét.

Még ma, a nyugati karácsony előestéjén is már két napja elcsendesedett minden nagykövetség — nem telefonálnak lesz az ő minisztériumukban éjszakai üldögélés.

Azoknál pedig most kezdődik kéthetes vakáció.

Alexandr Szolzsenyicin a Pokol Tornaca

Hiszékeny csecsemők. Hosszú fülű szamarak! A fiatalember ideges ujjai gyorsan és minden érzelem nélkül lapozgatták a folyóiratot, belül meg — az a kis félelem hol dagadt és melegítette, hol lohadt, és olyankor fázott egy kissé. Innokentyij elhajította a folyóiratot, és magát összehúzva, fel s alá járt a szobában.

Telefonáljon vagy ne telefonáljon? Okvetlenül most? Vagy nem lesz késő ott? Csakugyan vannak olyan eszközök, amelyekkel meg lehet állapítani, ki telefonált az automata fülkéből? Ha csak oroszul beszél valaki? Ha nem sokáig időzik ott, hamar elmegy?

3. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

Csakugyan felismerik fojtott telefonhangjáról? Ilyen technika nem lehetséges. Három-négy nap múlva ő maga is odarepül. Logikusabb — várni. Bölcsebb dolog — várni.

Ó, az ördög vigye el — fázósan összerándult a válla, mely nem szokott hozzá a teherviseléshez. Jobb volna, ha nem ismerné meg. Nem ismerte. Nem ismerte meg… Felmarkolt az asztalról mindent, és a páncélszekrénybe vitte.

Izgalma mind erősebbé fokozódott. Innokentyij a szekrény rőtvörösre festett acéljára hajtotta homlokát, és behunyt szemmel kifújta magát.

Hirtelen — mintha elszalasztaná az utolsó pillanatot — anélkül, hogy kocsiért telefonált volna a garázsba, lecsukta volna tintatartóját, felpattant, bezárta az ajtót, leadta a kulcsot a folyosó végén az ügyeletesnek, szinte futvást szaladt le a lépcsőn, megelőzte az itteni csupa aranyhímzéses és paszományos ruhát viselőt, alighogy felhúzta — lent — a télikabátot, feltette kalapját, máris futott ki a nyirkos, sötétedő nappalba.

A gyors mozgástól egy kissé megkönnyebbült. A divat szerint kalocsni nélkül viselt francia félcipő belemerült az olvadó, sáros hóba. Innokentyij a minisztérium félig zárt kis udvarán elhaladt Vorovszkij szobra mellett, ráemelte szemét, és öszszerezzent.

Hirtelen értelmet nyert számára a Nagy Lubjanka Furkaszovszkij utcára néző új épülete. A nyolcemeletes, szürke-fekete kolosszus — csatahajó volt, a tizennyolc falpillér pedig tizennyolc lövegtoronyként emelkedett felfelé a jobb oldalán.

1 KRUSOVSZKY DÉNES MARKÓ BÉLA SZKÁROSI ENDRE VERSEI

Innokentyij rozoga csónakját csak úgy vonzotta valami a nehéz és gyors hajó orra alá. Nem, csónakként nem vonzotta semmi: maga haladt a csatahajó felé — torpedó gyanánt! De nem lehetett kibírni!

hogyan takarodj el tonális vörös foltokkal az arcodon

Jobbra, a Kuznyeckijra fordult. A járda mellől indulni készült egy taxi.

Innokentyij elcsípte, lefelé, majd balra, a Petrovka elsőnek kigyúló lámpái alá hajtatott. Még habozott: onnan telefonáljon-e, hogy ne sürgessék, ne zaklassák, ne nézegessenek be az ajtón. De különálló, csendes fülkét keresni — még feltűnőbb.

Nem jobb-e a város legsűrűjében, csak hogy a telefonfülke kőbe épült, süket legyen? Hát nem ostobaság taxiban bolyongani, és tanúvá tenni a sofőrt? Még turkált a zsebében, keresgélt egy tizenöt kopekost, abban a reményben, hogy nem talál.

Akkor természetes lesz a halasztás. Az Ohotnij Rjadon, a villanyrendőr előtt, az ujjai kitapogattak és előhúztak egyszerre két tizenöt kopejkás pénzdarabot, így hát legyen ezek szerint. Úgy tetszik, kezdett megnyugodni. Veszélyes, nem veszélyes — más döntés nem lehet. Ha állandóan, mindig félünk valamitől — emberek maradunk-e?

  • 3. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat - PDF Free Download
  • KABDEBÓ LÓRÁNT: ELVESZTETT OTTHONOK
  • Emlékeim a Kabdebó családról Bevezetés A nyolcvanas évek második fele: a mából mindenki azt a tegnap előttet keresi, amelyhez kapcsolódva a nemzet szellemi és történelmi folyamatosságát biztosíthatja.
  • Molnár L ajos Arcok Csudaballáról ahhoz, hogy a jószágokat megőrizze.
  • Vihar az Égei-tengeren Eddig külön volt föld is, ég is, fény is, külön a víz, és külön a homok, külön te is, és külön voltam én is, s most körben mindenütt csupán romok, felhôfoszlányok közt szétszórt parázs, lent piszkosszürkék, tintakékek, s csak zsong a tajték, mint fehér darázsfészek a hullámokban, mintha végleg összekeverték volna a világot, letört gallyak és szél fújta sirályok szállnak csak ide-oda, semmi rend nincsen sehol, minket is darabokra tép már az Úr, s nem is olyan rossz, hogyha egymással elvegyít, majd megpihen.
  • А в том, что робот все-таки был личностью, Олвин был уверен.
  • Alexandr Szolzsenyicin a Pokol Tornaca

Innokentyij egyáltalán nem gondolkozott el ezen, hanem elhajtott a Mohovaján, éppen a nagykövetség előtt. Vagyis — a sors. A nyakát meghajlítva az üveghez tapadt, szemügyre akarta venni, mely ablakok világosak.

Lásd még